Mario & Luigi: Dream Team - CTRPF AR Cheat Codes (Update 1.1) [US]

CTRPF AR codes for the Nintendo 3DS

final kaoss

Administrator
Staff member
Admin
The following are known CTRPF AR Cheat Codes for Mario & Luigi: Dream Team on Nintendo 3DS (3DS).

0004000E000D5A00.txt


[Max EXP]
106E8448 0000F23F
206E844B 00000063
106E844C 0000F23F
106E8530 0000F23F
206E8533 00000063
106E8534 0000F23F

[Max HP]
006E842E 000003C8
106E841E 000003E7
106E8422 000003E7
006E8516 000003C1
106E8506 000003E7
106E850A 000003E7

[Max BP]
006E8432 000003DB
106E8420 000003E7
106E8424 000003E7
006E851A 000003DE
106E8508 000003E7
106E850C 000003E7

[Max POW]
006E8436 000003CD
106E8426 000003E7
006E851E 000003D2
106E850E 000003E7

[Max DEF]
006E843A 000003D6
106E8428 000003E7
006E8522 000003D2
106E8510 000003E7

[Max SPEED]
006E843E 000003D1
106E842A 000003E7
006E8526 000003DA
106E8512 000003E7

[Max STACHE]
006E8442 000003D3
106E842C 000003E7
006E852A 000003C9
106E8514 000003E7

[999,999 Coins]
006E85EC 000F423F

[99x 1-UP Deluxes]
006E8601 00000063

[99x Mushrooms]
006E85F0 00000063

[99x Nuts]
006E85F4 00000063

[99x Syrup Jar]
006E85F8 00000063

[99x 1-UP Mushroom]
006E8600 00000063

[99x Super Mushrooms]
006E85F1 00000063

[99x Ultra Mushrooms]
006E85F2 00000063

[99x Max Mushrooms]
006E85F3 00000063

[99x Super Nuts]
006E85F5 00000063

[99x Ultra Nuts]
006E85F6 00000063

[99x Supersyrup Jars]
006E85F9 00000063

[99x Ultrasyrup Jars]
006E85FA 00000063

[99x Max syrup Jars]
006E85FB 00000063

[99x Candies]
006E85FC 00000063

[99x Super Candies]
006E85FD 00000063

[99x Ultra Candies]
006E85FE 00000063

[99x Max Candies]
006E85FF 00000063

[99x Refreshing Herbs]
006E8602 00000063

[99x Hearts Beans]
006E8603 00000063

[99x Bros. Beans]
006E8604 00000063

[99x Power Beans]
006E8605 00000063

[99x Defense Beans]
006E8606 00000063

[99x Speed Beans]
006E8607 00000063

[99x Stache Beans]
006E8608 00000063

[99x Shock Bombs]
006E860A 00000063

[99x Boo Biscuits]
006E860B 00000063

[99x Secrets Boxes]
006E860C 00000063

[99x Taunt Balls]
006E8609 00000063

[99x Stache Beans DX]
006E8612 00000063

[99x Run-Down Boots]
006E8618 00000063

[99x Discount Boots]
006E8619 00000063

[99x So-So Boots]
006E861A 00000063

[99x Picnic Boots]
006E861B 00000063

[99x Bare Boots]
006E861C 00000063

[99x Iron-Ball Boots]
006E861D 00000063

[99x Steady Boots]
006E861E 00000063

[99x Snare Boots]
006E861F 00000063

[99x Coin Boots]
006E8620 00000063

[99x Super Boots]
006E8621 00000063

[99x EXP Boots]
006E8622 00000063

[99x Knockout Boots]
006E8623 00000063

[99x Heart Boots]
006E8624 00000063

[99x Elite Boots]
006E8625 00000063

[99x Antiair Boots]
006E8626 00000063

[99x Action Boots]
006E8627 00000063

[99x Bros. Boots]
006E8628 00000063

[99x Singular Boots]
006E8629 00000063

[99x Glass Boots]
006E862A 00000063

[99x Coin Boots DX]
006E862B 00000063

[99x Iron-Ball Boots DX]
006E862C 00000063

[99x Celebrity Boots]
006E862D 00000063

[99x EXP Boots DX]
006E862E 00000063

[99x Antiair Boots DX]
006E862F 00000063

[99x Bare Boots DX]
006E8630 00000063

[99x Star Boots]
006E8631 00000063

[99x Dark Boots]
006E8632 00000063

[99x Crystal Boots]
006E8633 00000063

[99x Farmer Boots]
006E8634 00000063

[99x Master Boots]
006E8635 00000063

[99x Excellent Boots]
006E8636 00000063

[99x Expert Boots]
006E8637 00000063

[99x Hiking Boots]
006E8638 00000063

[99x Birthday Boots]
006E8639 00000063

[99x Mini Boots]
006E863A 00000063

[Reset Coins to 0]
006E85EC 00000000

[99x Thin Wear]
006E865E 00000063

[99x Picnic Wear]
006E865F 00000063

[99x Cozy Wear]
006E8660 00000063

[99x So-So Wear]
006E8661 00000063

[99x Payback Wear]
006E8662 00000063

[99x Singular Wear]
006E8663 00000063

[99x Rally Wear]
006E8664 00000063

[99x Charge Wear]
006E8665 00000063

[99x Super Wear]
006E8666 00000063

[99x Fighter Wear]
006E8667 00000063

[99x Koopa Troopa Wear]
006E8668 00000063

[99x Balm Wear]
006E8669 00000063

[99x Counter Wear]
006E866A 00000063

[99x Safety Wear]
006E866B 00000063

[99x Fancy Wear]
006E866C 00000063

[99x Hero Wear]
006E866D 00000063

[99x Bros. Wear]
006E866E 00000063

[99x Snare Wear]
006E8670 00000063

[99x Heart Wear]
006E8671 00000063

[99x Energy Wear]
006E8672 00000063

[99x Metal Wear]
006E866F 00000063

[99x Star Wear]
006E8673 00000063

[99x Ironclad Wear]
006E8674 00000063

[99x King Wear]
006E8675 00000063

[99x Angel Wear]
006E8676 00000063

[99x Master Wear]
006E8677 00000063

[99x Legendary Wear]
006E8678 00000063

[99x Expert Wear]
006E8679 00000063

[99x Golden Wear]
006E867A 00000063

[99x Birthday Wear]
006E867B 00000063

[99x Thick Gloves]
006E867C 00000063

[99x Shell Gloves]
006E867D 00000063

[99x Metal Gloves]
006E867E 00000063

[99x HP Gloves]
006E867F 00000063

[99x HP Gloves DX]
006E8680 00000063

[99x BP Gloves]
006E8681 00000063

[99x BP Gloves DX]
006E8682 00000063

[99x Pow Gloves]
006E8683 00000063

[99x Pow Gloves DX]
006E8684 00000063

[99x Speed Gloves]
006E8685 00000063

[99x Stache Gloves]
006E8686 00000063

[99x Lucky Gloves]
006E8687 00000063

[99x Lucky Gloves DX]
006E8688 00000063

[99x Gift Gloves]
006E8689 00000063

[99x Gift Gloves DX]
006E868A 00000063

[99x Charge Gloves]
006E868B 00000063

[99x Charge Gloves DX]
006E868C 00000063

[99x Strike Gloves]
006E868D 00000063

[99x Mushroom Gloves]
006E868E 00000063

[99x 1-UP Gloves]
006E868F 00000063

[99x Master Gloves]
006E8690 00000063

[99x Rookie Gloves]
006E8691 00000063

[99x Perfect POW Gloves]
006E8692 00000063

[99x Perfect Bro Gloves]
006E8693 00000063

[99x Coin Bro Gloves]
006E8694 00000063

[99x Coin Bro Gloves DX]
006E8695 00000063

[99x EXP Bro Gloves]
006E8696 00000063

[99x EXP Bro Gloves DX]
006E8697 00000063

[99x Bottomless Gloves]
006E8698 00000063

[99x Mini Gloves]
006E8699 00000063

[99x HP Scarves]
006E869A 00000063

[99x HP Scarves DX]
006E869B 00000063

[99x BP Scarves]
006E869C 00000063

[99x BP Scarves DX]
006E869D 00000063

[99x POW Scarves]
006E869E 00000063

[99x POW Scarves DX]
006E869F 00000063

[99x Speed Scarves]
006E86A0 00000063

[99x Stache Scarves]
006E86A1 00000063

[99x Angel Bangles]
006E86A7 00000063

[99x HP Knockout Bangles]
006E86A8 00000063

[99x BP Knockout Bangles]
006E86A9 00000063

[99x Healthy Rings]
006E86AA 00000063

[99x Guard Shells]
006E86AB 00000063

[99x Guard Shells DX]
006E86AC 00000063

[99x BP Bangles DX]
006E86A6 00000063

[99x Rally Belts]
006E86AD 00000063

[99x HP Bangles DX]
006E86A4 00000063

[99x BP Bangles]
006E86A5 00000063

[99x Bros. Ring]
006E86A2 00000063

[99x HP Bangles]
006E86A3 00000063

[99x Counter Belts]
006E86AE 00000063

[99x Heart Beans DX]
006E860D 00000063

[99x Defense Beans DX]
006E8610 00000063

[99x Speed Beans DX]
006E8611 00000063

[99x Guard Shells]
006E86AB 00000063

[99x DEF Mush Jams]
006E86B0 00000063

[99x Duplex Crowns]
006E86B1 00000063

[99x Empty Chest]
006E86B2 00000063

[99x Mushroom Amulet]
006E86B3 00000063

[99x Birthday Rings]
006E86B4 00000063

[99x Mini Rings]
006E86B5 00000063

[99x Silver Statues]
006E86B6 00000063

[99x Gold Statues]
006E86B7 00000063

[99x Run-Down Hammers]
006E863B 00000063

[99x Discount Hammers]
006E863C 00000063

[So-So Hammers]
006E863D 00000063

[99x Picnic Hammers]
006E863E 00000063

[99x Bare Hammers]
006E863F 00000063

[99x Iron-Ball Hammers]
006E8640 00000063

[99x Steady Hammers]
006E8641 00000063

[99x Fighter Hammers]
006E8642 00000063

[99x Sap Hammers]
006E8643 00000063

[99x Super Hammers]
006E8644 00000063

[99x Soft Hammers]
006E8645 00000063

[99x Flame Hammers]
006E8647 00000063

[99x Elite Hammers]
006E8648 00000063

[99x Blunt Hammers]
006E8649 00000063

[99x Action Hammers]
006E864A 00000063

[99x Knockout Hammers]
006E8646 00000063

[99x Max Nuts]
006E85F7 00000063

[99x Action Hammers]
006E864A 00000063

[99x Spin Hammers]
006E864B 00000063

[99x Singular Hammers]
006E864C 00000063

[99x Glass Hammers]
006E864D 00000063

[99x Sap Hammers DX]
006E864E 00000063

[99x Iron-Ball Hammers DX]
006E864F 00000063

[99x Celebrity Hammers]
006E8650 00000063

[99x Flame Hammers DX]
006E8651 00000063

[99x Blunt Hammers DX]
006E8652 00000063

[99x Bare Hammers DX]
006E8653 00000063

[99x Star Hammers]
006E8654 00000063

[99x Dark Hammers]
006E8655 00000063

[99x Crystal Hammers]
006E8656 00000063

[99x Soft Hammers DX]
006E8657 00000063

[99x Master Hammers]
006E8658 00000063

[99x Excellent Hammers]
006E8659 00000063

[99x Golden Hammers]
006E865B 00000063

[99x Birthday Hammers]
006E865C 00000063

[99x Mini Hammers]
006E865D 00000063

[99x Pow Mush Jams]
006E86AF 00000063

[9 999 Coins]
006E85EC 0000270F

[Reset Coins]
006E85EC 00000000

[Max EXP Mario and Luigi]
106E8448 0000F23F
206E844B 00000063
106E844C 0000F23F
106E8530 0000F23F
206E8533 00000063
106E8534 0000F23F

[Max HP Mario and Luigi]
006E842E 000003C8
106E841E 000003E7
106E8422 000003E7
006E8516 000003C1
106E8506 000003E7
106E850A 000003E7

[Max BP Mario and Luigi]
006E8432 000003DB
106E8420 000003E7
106E8424 000003E7
006E851A 000003DE
106E8508 000003E7
106E850C 000003E7

[Max POW Mario and Luigi]
006E8436 000003CD
106E8426 000003E7
006E851E 000003D2
106E850E 000003E7

[Max DEF Mario and Luigi]
006E843A 000003D6
106E8428 000003E7
006E8522 000003D2
106E8510 000003E7

[Max SPEED Mario and Luigi]
006E843E 000003D1
106E842A 000003E7
006E8526 000003DA
106E8512 000003E7

[Max STACHE Mario and Luigi]
006E8442 000003D3
106E842C 000003E7
006E852A 000003C9
106E8514 000003E7

[99x Mushrooms]
006E85F0 00000063

[99x Super Mushrooms]
006E85F1 00000063

[99x Ultra Mushrooms]
006E85F2 00000063

[99x Max Mushrooms]
006E85F3 00000063

[99x Nuts]
006E85F4 00000063

[99x Super Nuts]
006E85F5 00000063

[99x Ultra Nuts]
006E85F6 00000063

[99x Max Nuts]
006E85F7 00000063

[99x Syrup Jars]
006E85F8 00000063

[99x Supersyrup Jars]
006E85F9 00000063

[99x Ultrasyrup Jars]
006E85FA 00000063

[99x Maxsyrup Jars]
006E85FB 00000063

[99x Candies]
006E85FC 00000063

[99x Super Candies]
006E85FD 00000063

[99x Ultra Candies]
006E85FE 00000063

[99x Max Candies]
006E85FF 00000063

[99x 1up Mushrooms]
006E8600 00000063

[99x 1up Deluxes]
006E8601 00000063

[99x Refreshing Herbs]
006E8602 00000063

[99x Hearts Beans]
006E8603 00000063

[99x Bros. Beans]
006E8604 00000063

[99x Power Beans]
006E8605 00000063

[99x Defense Beans]
006E8606 00000063

[99x Speed Beans]
006E8607 00000063

[99x Stache Beans]
006E8608 00000063

[99x Taunt Balls]
006E8609 00000063

[99x Shock Bombs]
006E860A 00000063

[99x Boo Biscuits]
006E860B 00000063

[99x Secrets Boxes]
006E860C 00000063

[99x Heart Beans DX]
006E860D 00000063

[99x Stache Beans DX]
006E8612 00000063

[99x Run-Down Boots]
006E8618 00000063

[99x Discount Boots]
006E8619 00000063

[99x So-So Boots]
006E861A 00000063

[99x Picnic Boots]
006E861B 00000063

[99x Bare Boots]
006E861C 00000063

[99x Iron Ball Boots]
006E861D 00000063

[99x Steady Boots]
006E861E 00000063

[99x Snare Boots]
006E861F 00000063

[99x Coin Boots]
006E8620 00000063

[99x Super Boots]
006E8621 00000063

[99x EXP Boots]
006E8622 00000063

[99x Knockout Boots]
006E8623 00000063

[99x Heart Boots]
006E8624 00000063

[99x Elite Boots]
006E8625 00000063

[99x Antiair Boots]
006E8626 00000063

[99x Action Boots]
006E8627 00000063

[99x Bros Boots]
006E8628 00000063

[99x Singular Boots]
006E8629 00000063

[99x Glass Boots]
006E862A 00000063

[99x Coin Boots DX]
006E862B 00000063

[99x Iron-Ball Boots DX]
006E862C 00000063

[99x Celebrity Boots]
006E862D 00000063

[99x EXP Boots DX]
006E862E 00000063

[99x Antiair Boots DX]
006E862F 00000063

[99x Bare Boots DX]
006E8630 00000063

[99x Star Boots]
006E8631 00000063

[99x Dark Boots]
006E8632 00000063

[99x Crystal Boots]
006E8633 00000063

[99x Farmer Boots]
006E8634 00000063

[99x Master Boots]
006E8635 00000063

[99x Excellent Boots]
006E8636 00000063

[99x Expert Boots]
006E8637 00000063

[99x Hiking Boots]
006E8638 00000063

[99x Birthday Boots]
006E8639 00000063

[99x Mini Boots]
006E863A 00000063

[99x Thin Wear]
006E865E 00000063

[99x Picnic Wear]
006E865F 00000063

[99x Cozy Wear]
006E8660 00000063

[99x So-So Wear]
006E8661 00000063

[99x Payback Wear]
006E8662 00000063

[99x Singular Wear]
006E8663 00000063

[99x Rally Wear]
006E8664 00000063

[99x Charge Wear]
006E8665 00000063

[99x Super Wear]
006E8666 00000063

[99x Fighter Wear]
006E8667 00000063

[99x Koopa Troopa Wear]
006E8668 00000063

[99x Balm Wear]
006E8669 00000063

[99x Counter Wear]
006E866A 00000063

[99x Safety Wear]
006E866B 00000063

[99x Fancy Wear]
006E866C 00000063

[99x Hero Wear]
006E866D 00000063

[99x Bros. Wear]
006E866E 00000063

[99x Metal Wear]
006E866F 00000063

[99x Snare Wear]
006E8670 00000063

[99x Heart Wear]
006E8671 00000063

[99x Energy Wear]
006E8672 00000063

[99x Star Wear]
006E8673 00000063

[99x Ironclad Wear]
006E8674 00000063

[99x King Wear]
006E8675 00000063

[99x Angel Wear]
006E8676 00000063

[99x Master Wear]
006E8677 00000063

[99x Legendary Wear]
006E8678 00000063

[99x Expert Wear]
006E8679 00000063

[99x Golden Wear]
006E867A 00000063

[99x Birthday Wear]
006E867B 00000063

[99x Thick Gloves]
006E867C 00000063

[99x Shell Gloves]
006E867D 00000063

[99x Metal Gloves]
006E867E 00000063

[99x HP Gloves]
006E867F 00000063

[99x HP Gloves DX]
006E8680 00000063

[99x BP Gloves]
006E8681 00000063

[99x BP Gloves DX]
006E8682 00000063

[POW GLoves]
006E8683 00000063

[99x POW Gloves DX]
006E8684 00000063

[99x Speed Gloves]
006E8685 00000063

[99x Stache Gloves]
006E8686 00000063

[99x Lucky Gloves]
006E8687 00000063

[99x Lucky Gloves DX]
006E8688 00000063

[99x Gift Gloves]
006E8689 00000063

[99x Gift Gloves DX]
006E868A 00000063

[99x Charge Gloves]
006E868B 00000063

[99x Charge Gloves DX]
006E868C 00000063

[99x Strike Gloves]
006E868D 00000063

[99x Mushroom Gloves]
006E868E 00000063

[99x 1-UP Gloves]
006E868F 00000063

[99x Master Gloves]
006E8690 00000063

[99x Rookie Gloves]
006E8691 00000063

[99x Perfect POW Gloves]
006E8692 00000063

[99x Perfect Bro Gloves]
006E8693 00000063

[99x Coin Bro Gloves]
006E8694 00000063

[99x Coin Bro Gloves DX]
006E8695 00000063

[99x EXP Bro Gloves]
006E8696 00000063

[99x EXP Bro Gloves DX]
006E8697 00000063

[99x Bottomless Gloves]
006E8698 00000063

[99x Mini Gloves]
006E8699 00000063

[99x HP Scarves]
006E869A 00000063

[99x HP Scarves DX]
006E869B 00000063

[99x BP Scarves]
006E869C 00000063

[99x BP Scarves DX]
006E869D 00000063

[99x POW Scarves]
006E869E 00000063

[99x POW Scarves DX]
006E869F 00000063

[99x Speed Scarves]
006E86A0 00000063

[99x Stache Scarves]
006E86A1 00000063

[99x Bros. Ring]
006E86A2 00000063

[99x HP Bangles]
006E86A3 00000063

[99x HP Bangles DX]
006E86A4 00000063

[99x BP Bangles]
006E86A5 00000063

[99x BP Bangles DX]
006E86A6 00000063

[99x Angel Bangles]
006E86A7 00000063

[99x HP Knockout Bangles]
006E86A8 00000063

[99x BP Knockout Bangles]
006E86A9 00000063

[99x Healthy Rings]
006E86AA 00000063

[99x Guard Shells]
006E86AB 00000063

[99x Guard Shells DX]
006E86AC 00000063

[99x Rally Belts]
006E86AD 00000063

[99x Counter Belts]
006E86AE 00000063

[99x Pow Mush Jams]
006E86AF 00000063

[99x DEF Mush Jams]
006E86B0 00000063

[99x Duplex Crowns]
006E86B1 00000063

[99x Empty Chest]
006E86B2 00000063

[99x Mushroom Amulet]
006E86B3 00000063

[99x Birthday Rings]
006E86B4 00000063

[99x Mini Rings]
006E86B5 00000063

[99x Silver Statues]
006E86B6 00000063

[99x Gold Statues]
006E86B7 00000063

[99x Run-Down Hammers]
006E863B 00000063

[99x Discount Hammers]
006E863C 00000063

[99x So-So Hammers]
006E863D 00000063

[99x Picnic Hammers]
006E863E 00000063

[99x Bare Hammers]
006E863F 00000063

[99x Iron Ball Hammers]
006E8640 00000063

[99x Steady Hammers]
006E8641 00000063

[99x Fighter Hammers]
006E8642 00000063

[99x Sap Hammers]
006E8643 00000063

[99x Super Hammers]
006E8644 00000063

[99x Soft Hammers]
006E8645 00000063

[99x Knockout Hammers]
006E8646 00000063

[99x Flame Hammers]
006E8647 00000063

[99x Elite Hammers]
006E8648 00000063

[99x Blunt Hammers]
006E8649 00000063

[99x Action Hammers]
006E864A 00000063

[99x Spin Hammers]
006E864B 00000063

[99x Singular Hammers]
006E864C 00000063

[99x Glass Hammers]
006E864D 00000063

[99x Sap Hammers DX]
006E864E 00000063

[99x Iron Ball Hammers DX]
006E864F 00000063

[99x Celebrity Hammers]
006E8650 00000063

[99x Flame Hammers DX]
006E8651 00000063

[99x Blunt Hammers DX]
006E8652 00000063

[99x Bare Hammers DX]
006E8653 00000063

[99x Star Hammers]
006E8654 00000063

[99x Dark Hammers]
006E8655 00000063

[99x Crystal Hammers]
006E8656 00000063

[99x Soft Hammers DX]
006E8657 00000063

[99x Master Hammers]
006E8658 00000063

[99x Excellent Hammers]
006E8659 00000063

[99x Expert Hammers]
006E865A 00000063

[99x Golden Hammers]
006E865B 00000063

[99x Birthday Hammers]
006E865C 00000063

[99x Mini Hammers]
006E865D 00000063

[++Item Codes++]

[All Hammers Press R]
DD000000 00000100
C0000000 00000023
006E863B 00000052
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All 3rd Equips Press L]
DD000000 00000200
C0000000 0000001E
006E869A 00000052
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Gloves Press Left + B]
DD000000 00000022
C0000000 0000001E
006E867C 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Wear Press Up + A]
DD000000 00000041
C0000000 0000001E
006E865E 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Boots Press Down + B]
DD000000 00000082
C0000000 00000023
006E8618 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[All Usables Press Right + X]
DD000000 00000410
C0000000 00000023
006E85F0 00000053
DC000000 00000001
D1000000 00000000
D2000000 00000000

[--]

[++Stats Codes++]

[Max STACHE Mario and Luigi]
006E8442 000003D3
D3000000 106E842C
006E842C 000003E7
006E852A 000003C9
D3000000 106E8514
006E8514 000003E7

[Max SPEED Mario and Luigi]
006E843E 000003D1
D3000000 106E842A
006E842A 000003E7
006E8526 000003DA
D3000000 106E8512
006E8512 000003E7

[Max DEF Mario and Luigi]
006E843A 000003D6
D3000000 106E8428
006E8428 000003E7
006E8522 000003D2
D3000000 106E8510
006E8510 000003E7

[Max POW Mario and Luigi]
006E8436 000003CD
D3000000 106E8426
006E8426 000003E7
006E851E 000003D2
D3000000 106E850E
006E850E 000003E7

[Max BP Mario and Luigi]
006E8432 000003DB
D3000000 106E8420
006E8420 000003E7
D3000000 106E8424
006E8424 000003E7
006E851A 000003DE
D3000000 106E8508
006E8508 000003E7
D3000000 106E850C
006E850C 000003E7

[Max HP Mario and Luigi]
006E842E 000003C8
D3000000 106E841E
006E841E 000003E7
D3000000 106E8422
006E8422 000003E7
006E8516 000003C1
D3000000 106E8506
006E8506 000003E7
D3000000 106E850A
006E850A 000003E7

[--]

[Max Coins]
006E85EC 0001270F

[++Battle Codes++]

[Lots of Exp Gained in Battle]
DD000000 00000200
D3000000 1485B804
10000000 00000FFF
D3000000 1485C3D0
10000000 00000FFF
D2000000 00000000
{Press L }

[Shields in Battle]
DD000000 00000200
D3000000 1485B826
10000000 00000063
D3000000 1485C3F2
10000000 00000063
D2000000 00000000
{Press L}

[--]

[++Full Badge Meter After Excellent Attack++]

[++Mario's Side++]

[Mush/Starter Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000AA
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Mush/Master Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000015E
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Mush/Bronze Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000D0
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Mush/Silver Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000001B0
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Strike/Silver Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 00000158
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Guard/Silver Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000010B
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Virus/Silver Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000C9
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Risk/Silver Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000C9
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Risk/Starter Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000006C
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Risk/Master Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000008C
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Risk/Bronze Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 00000070
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Strike/Bronze Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 00000063
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Strike/Starter Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 00000054
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Strike/Master Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 00000103
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Guard/Master Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000024A
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Guard/Bronze Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000008A
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Guard/Starter Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000A9
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Virus/Starter Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 00000049
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Virus/Bronze Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 0000005A
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[Virus/Master Combo]
DD000000 00000200
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121A 000000B0
D2000000 00000000
{Press L then attack}

[--]

[++Luigi's Side++]

[Mush/Starter Combo]
DD000000 00000100
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121C 000000AA
D2000000 00000000
{Press R Then Attack}

[Mush/Master Combo]
DD000000 00000100
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121C 0000015E
D2000000 00000000
{Press R Then Attack}

[Mush/Bronze Combo]
DD000000 00000100
D3000000 148D135C
60000000 00000000
B0000000 00000000
0000121C 000000D1
D2000000 00000000
{Press R Then Attack}

[--]

[--]
 
Our free community is dedicated to US-based video gamers to provide a platform for exchange and support.
Join discussions on cheating, guides, exploits & tips, secrets, mods and so much more!
PSA: we do not support cheating for online/mobile/multiplayer games, which may include trainers,
mod menu's, Exploits, Hacks, Tools & Macros, Bots and so on. (we do allow the posting of such for offline/single player games hoewever, online and multiplayer games is where we draw the line. Phone apps/games for example typically offer a storefront to purchase ingame currency for example; whether it's singleplayer or not, in such games, the aforementioned is not allowed.)
Back
Top Bottom