kioku

  1. F

    Gundam Memories Tatakai no Kioku [JPN] [NPJH-50437]

    _S NPJH-50437 _G Gundam Memories Tatakai no Kioku JPN _C0 MS unit all unlock _L 0x80162EE8 0x0043000C _L 0x00000001 0x00000000 _C0 Trans-Am _L 0x6054567C 0x4460C000 _L 0x00020001 0x00000B30 _L 0x60545680 0x4460C000 _L 0x00020001 0x00000B30 _L 0x60545684 0x4460C000 _L 0x00020001 0x00000B30 _C0...
  2. F

    Yami No Ketsuzoku Harukanara Kioku Cheat Codes (for TurboGrafx)

    Level select Press Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, II, I, I, II, Right, Left, Right, Left, Down, Down, Up, Up at the title screen. | [Sent by Neto] Sound test Press Left, Right, II, I, Run at the title screen. | [Sent by Neto]
Back
Top Bottom