fuurai

  1. F

    Fuurai no Shiren 3 [ULJS-00239]

    _S ULJS-00239 _G SHIREN3_PSP _C0 MONEY MAX _L 0x212E5314 0x000F423F _C0 SHIREN EXP MAX _L 0x212E523C 0x0098967E _C0 SHIREN HP MAX _L 0x212E5208 0x03E703E7 _C0 SHIREN SATIETY MAX _L 0x212E5230 0x0001863B _L 0x212E5234 0x0001863B _C0 SHIREN ATK MAX _L 0x012E520E 0x00000063 _L 0x012E5210 0x00000063
  2. F

    Fushigi no Dungeon - Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou! (Japan)

    Category Title Hacker Code Notes Top (M) Enable Code Davin the Raven F1032240 2400 Top Infinite Gold Davin the Raven 811C3664 0098 811C3666 967F Top Infinite HP / Max HP Davin the Raven 811C3608 03E7 811C360A 03E7 Top Max Experience Level Davin the Raven 811C3612 6300 Top Max...
Back
Top Bottom