ategory Title Hacker Code Notes
Top All Abilities Mastered MadCatz AC5877F5 5CB0 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 53AF8A0A C8DD 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz B65D47ED 6CA0 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 43AE9A92 D84D 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz A65C5F75 7C34 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 59ABAA8A E85D 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz BC49EF6D 8C2C 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 49AAB212 F8C9 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz AC48FFF5 9CBC 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 36F700FA 0C41 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz B64DCFED ACAC 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 26F610E2 1C51 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz BE4CC775 9C38 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 24F3387A 0CC5 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz C011776D 6C20 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 34F22862 1CD5 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz D01067F5 7CB0 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 2EE798FA EC4D 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz CA1557ED 4CA0 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 3EE688E2 FC5D 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz DA144F75 5C34 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 24E3B07A CCC9 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz C001FF6D AC2C 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 34E2A062 DCD9 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz D000EFF5 BCBC 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 4ABF10FA 2C41 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz CA05DFED 8CAC 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 5ABE00E2 3C51 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz CA04D775 9C38 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 50BB287A 0CC5 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz D9106505 5820 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 27E79A0A C8DD 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz C315559D 68B0 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 37E68A92 D84D 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz D3144585 78A0 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 2DE3BA8A E85D 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz C901FD1D 883C 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 3DE2A212 F8C9 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz D900ED05 982C 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 43BF120A 08D1 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz C305DD9D A8BC 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 53BE0292 1841 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz D304CD85 B8AC 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 49BB328A 2851 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz BC59676D 4C20 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 49BA3A12 38C5 7344C712 D13A
Top All Abilities Mastered MadCatz C911751D 4830 170CC712 D13A
Top Infinite HP/MP+Max Stats MadCatz 3DF22A12 38C5 7344C712 D13A
Top Adaman Alloy MadCatz 71E30A1E C35F
Top Adamantite MadCatz F1634B8D C3AF
Top Ahriman Eye MadCatz E1E25A95 D1DF
Top Ahriman Wing MadCatz FBD5E699 22D2
Top Ally Finder MadCatz 8F9CF691 30D0
Top Ally Finder2 MadCatz 0F1CB702 3020
Top Amber MadCatz 71630B0E C32F
Top Ancient Bills MadCatz 153B8B0E 0225
Top Ancient Coins MadCatz 15BB8A1E 0255
Top Ancient Medal MadCatz FB456789 E3AA
Top Anicient Text MadCatz 71D1861E 0252
Top Animal Bone MadCatz 1F3FAB0A 2225
Top Badge MadCatz FBE76A99 E3DF
Top Bent Sword MadCatz 05AA1A16 D15D
Top Black Thread MadCatz 6BD4B612 3052
Top Blood Apple MadCatz 9599C69D 02D0
Top Blood Shawl MadCatz FB55E789 22A2
Top Blue Rose MadCatz 05BA9A16 1055
Top Body Ceffyl MadCatz 152B0B0E C32D
Top Bomb Shell MadCatz 7BD5A61A 2252
Top Broken Sword MadCatz 052A1B06 D12D
Top Caravan Musk MadCatz 9F1DE789 22A0
Top Cat's Tears MadCatz E1405785 D1AA
Top Choco Bread MadCatz E1F2DA95 10D7
Top Choco Gratin MadCatz 61729B06 1027
Top Chocobo Egg MadCatz E150D785 10A2
Top Chocobo Skin MadCatz EBF6FA91 30D7
Top Clock Gear MadCatz 8598D695 10D0
Top Clock Post MadCatz 1F2F2B0A E32D
Top Coast Medal MadCatz FBC56699 E3DA
Top Crusite Alloy MadCatz EBD4F691 30D2
Top Crystal MadCatz 85885695 D1D8
Top Cyril Ice MadCatz E172DB85 10A7
Top Dame's Blush MadCatz E1C05695 D1DA
Top Danbukwood MadCatz 1F8D261A E358
Top Delta Fang MadCatz 7BE72A1A E35F
Top Dictionary MadCatz 8F2E7B81 F1AD
Top Dragon Bone MadCatz 9FBFEA99 22D5
Top Earplugs MadCatz 85085785 D1A8
Top Earth Sigil MadCatz 952B4B8D C3AD
Top Edaroya Tome MadCatz 8F8C7691 F1D8
Top Elda's Cup MadCatz EB667B81 F1AF
Top Eldagusto MadCatz 61D09616 1052
Top Encyclopedia MadCatz 0F8C3612 F158
Top Esteroth MadCatz E1625B85 D1AF
Top Fairy Wing MadCatz 7B55A70A 2222
Top Feather Badge MadCatz 15AB0A1E C35D
Top Fight Trophy MadCatz 6B443702 F12A
Top Fire Sigil MadCatz 9589469D C3D8
Top Flower Vase MadCatz 9F3FEB89 22A5
Top Fountain Pen MadCatz 1FAF2A1A E35D
Top Friend Badge MadCatz 71738B0E 0227
Top Friend Pin MadCatz 7BC5261A E35A
Top Gedegg Soup MadCatz 7151870E 0222
Top Gold Vessel MadCatz 6B663B02 F12F
Top Goldcap MadCatz E1D0D695 10D2
Top Grownup Bread MadCatz F151C78D 02A2
Top Guard Medal MadCatz 7B45270A E32A
Top Gun Gear MadCatz 05189706 1020
Top Gysahl Greens MadCatz 7BF7AA1A 2257
Top Helje Key MadCatz 8518D785 10A0
Top Homework MadCatz 0F0C3702 F128
Top Insignia MadCatz 8F1CF781 30A0
Top Jerky MadCatz 7B77AB0A 2227
Top Justice Badge MadCatz F1F3CA9D 02D7
Top Kiddy Bread MadCatz 61F29A16 1057
Top Leestone MadCatz 71C1061E C35A
Top Life Water MadCatz 61509706 1022
Top Loaded Dice MadCatz 8F3EFB81 30A5
Top Lodestone MadCatz 6B54B702 3022
Top Love Potion MadCatz 9F9DE699 22D0
Top Magic Cloth MadCatz 6B76BB02 3027
Top Magic Cotton MadCatz 6BF6BA12 3057
Top Magic Fruit MadCatz 1519870E 0220
Top Magic Medal MadCatz 6BE63A12 F15F
Top Magic Trophy MadCatz EBC47691 F1DA
Top Magic Vellum MadCatz F173CB8D 02A7
Top Malboro Wine MadCatz F1D1C69D 02D2
Top Master Brave MadCatz FB676B89 E3AF
Top Materite MadCatz 7141070E C32A
Top Mind Ceffyl MadCatz 95AB4A9D C3DD
Top Monster Guide MadCatz 8FAE7A91 F1DD
Top Moon Bloom MadCatz 85BADA95 10D5
Top Moonwood MadCatz 9F2F6B89 E3AD
Top Mysidia Alloy MadCatz EB54F781 30A2
Top Mythril Pick MadCatz 0FBEBA12 3055
Top Neighbor Pin MadCatz 05881616 D158
Top Ogma's Seal MadCatz EBE67A91 F1DF
Top Old Statue MadCatz 05081706 D128
Top Panther Hide MadCatz FB77EB89 22A7
Top Power Fruit MadCatz 1599861E 0250
Top Rabbit Tail MadCatz 1F0D270A E328
Top Rainbowtie MadCatz 7B672B0A E32F
Top Rat Tail MadCatz 9F8D6699 E3D8
Top Runba's Tale MadCatz 71F38A1E 0257
Top Rusty Spear MadCatz 9509478D C3A8
Top Rusty Sword MadCatz 85AA5A95 D1DD
Top Secret Books MadCatz 0F2E3B02 F12D
Top Silk Bloom MadCatz 853ADB85 10A5
Top Silvril MadCatz F1C1469D C3DA
Top Sketchbook MadCatz 0FAE3A12 F15D
Top Skull MadCatz 1FBFAA1A 2255
Top Snake Shield MadCatz 8FBEFA91 30D5
Top Spiritstone MadCatz F1E34A9D C3DF
Top Sport Trophy MadCatz 6BC43612 F15A
Top Sprinkler MadCatz 05989616 1050
Top Stasis Rope MadCatz 0F3EBB02 3025
Top Stilpool Scroll MadCatz 1F9DA61A 2250
Top Stolen Gil MadCatz 95BBCA9D 02D5
Top Stormstone MadCatz 61C01616 D15A
Top Stradivari MadCatz 9FAF6A99 E3DD
Top Stuffed Bear MadCatz 9F0D6789 E3A8
Top Telaq Flower MadCatz 053A9B06 1025
Top The Hero Gaol MadCatz 8F0C7781 F1A8
Top Thunderstone MadCatz 61401706 D12A
Top Tiger Hide MadCatz FBF7EA99 22D7
Top Tonberry Lamp MadCatz 1F1DA70A 2220
Top Topaz Armring MadCatz 61E21A16 D15F
Top Tranquil Box MadCatz 0F9CB612 3050
Top Trichord MadCatz 852A5B85 D1AD
Top Vermillion MadCatz 953BCB8D 02A5
Top Water Sigil MadCatz 1509070E C328
Top White Flowers MadCatz 9519C78D 02A0
Top White Thread MadCatz EB76FB81 30A7
Top Wind Sigil MadCatz 1589061E C358
Top Wyrmstone MadCatz 61621B06 D12F
Top Zodiac Orc MadCatz F141478D C3AA
Top Adaman Alloy MadCatz 71E1061E C35A
Top Adamantite MadCatz F161478D C3AA
Top Ahriman Eye MadCatz E1E05695 D1DA
Top Ahriman Wing MadCatz FBD7EA99 22D7
Top Ally Finder MadCatz 8F9EFA91 30D5
Top Ally Finder2 MadCatz 0F1EBB02 3025
Top Amber MadCatz 7161070E C32A
Top Ancient Bills MadCatz 1539870E 0220
Top Ancient Coins MadCatz 15B9861E 0250
Top Ancient Medal MadCatz FB476B89 E3AF
Top Ancient Text MadCatz 71D38A1E 0257
Top Animal Bone MadCatz 1F3DA70A 2220
Top Badge MadCatz FBE56699 E3DA
Top Bent Sword MadCatz 05A81616 D158
Top Black Thread MadCatz 6BD6BA12 3057
Top Blood Apple MadCatz 959BCA9D 02D5
Top Blood Shawl MadCatz FB57EB89 22A7
Top Blue Rose MadCatz 05B89616 1050
Top Body Ceffyl MadCatz 1529070E C328
Top Bomb Shell MadCatz 7BD7AA1A 2257
Top Broken Sword MadCatz 05281706 D128
Top Caravan Musk MadCatz 9F1FEB89 22A5
Top Cat's Tears MadCatz E1425B85 D1AF
Top Choco Bread MadCatz E1F0D695 10D2
Top Choco Gratin MadCatz 61709706 1022
Top Chocobo Egg MadCatz E152DB85 10A7
Top Chocobo Skin MadCatz EBF4F691 30D2
Top Clock Gear MadCatz 859ADA95 10D5
Top Clock Post MadCatz 1F2D270A E328
Top Coast Medal MadCatz FBC76A99 E3DF
Top Crusite Alloy MadCatz EBD6FA91 30D7
Top Crystal MadCatz 858A5A95 D1DD
Top Cyril Ice MadCatz E170D785 10A2
Top Dame's Blush MadCatz E1C25A95 D1DF
Top Danbukwood MadCatz 1F8F2A1A E35D
Top Delta Fang MadCatz 7BE5261A E35A
Top Dictionary MadCatz 8F2C7781 F1A8
Top Dragon Bone MadCatz 9FBDE699 22D0
Top Earplugs MadCatz 850A5B85 D1AD
Top Earth Sigil MadCatz 9529478D C3A8
Top Edaroya Tome MadCatz 8F8E7A91 F1DD
Top Elda's Cup MadCatz EB647781 F1AA
Top Eldagusto MadCatz 61D29A16 1057
Top Encyclopedia MadCatz 0F8E3A12 F15D
Top Esteroth MadCatz E1605785 D1AA
Top Fairy Wing MadCatz 7B57AB0A 2227
Top Feather Badge MadCatz 15A9061E C358
Top Fight Trophy MadCatz 6B463B02 F12F
Top Fire Sigil MadCatz 958B4A9D C3DD
Top Flower Vase MadCatz 9F3DE789 22A0
Top Fountain Pen MadCatz 1FAD261A E358
Top Friend Badge MadCatz 7171870E 0222
Top Friend Pin MadCatz 7BC72A1A E35F
Top Gedegg Soup MadCatz 71538B0E 0227
Top Gold Vessel MadCatz 6B643702 F12A
Top Goldcap MadCatz E1D2DA95 10D7
Top Grownup Bread MadCatz F153CB8D 02A7
Top Guard Medal MadCatz 7B472B0A E32F
Top Gun Gear MadCatz 051A9B06 1025
Top Gysahl Greens MadCatz 7BF5A61A 2252
Top Helje Key MadCatz 851ADB85 10A5
Top Homework MadCatz 0F0E3B02 F12D
Top Insignia MadCatz 8F1EFB81 30A5
Top Jerky MadCatz 7B75A70A 2222
Top Justice Badge MadCatz F1F1C69D 02D2
Top Kiddy Bread MadCatz 61F09616 1052
Top Leestone MadCatz 71C30A1E C35F
Top Life Water MadCatz 61529B06 1027
Top Loaded Dice MadCatz 8F3CF781 30A0
Top Lodestone MadCatz 6B56BB02 3027
Top Love Potion MadCatz 9F9FEA99 22D5
Top Magic Cloth MadCatz 6B74B702 3022
Top Magic Cotton MadCatz 6BF4B612 3052
Top Magic Fruit MadCatz 151B8B0E 0225
Top Magic Medal MadCatz 6BE43612 F15A
Top Magic Trophy MadCatz EBC67A91 F1DF
Top Magic Vellum MadCatz F171C78D 02A2
Top Malboro Wine MadCatz F1D3CA9D 02D7
Top Master Brave MadCatz FB656789 E3AA
Top Materite MadCatz 71430B0E C32F
Top Mind Ceffyl MadCatz 95A9469D C3D8
Top Monster Guide MadCatz 8FAC7691 F1D8
Top Moon Bloom MadCatz 85B8D695 10D0
Top Moonwood MadCatz 9F2D6789 E3A8
Top Mysidia Alloy MadCatz EB56FB81 30A7
Top Mythril Pick MadCatz 0FBCB612 3050
Top Neighbor Pin MadCatz 058A1A16 D15D
Top Ogma's Seal MadCatz EBE47691 F1DA
Top Old Statue MadCatz 050A1B06 D12D
Top Panther Hide MadCatz FB75E789 22A2
Top Power Fruit MadCatz 159B8A1E 0255
Top Rabbit Tail MadCatz 1F0F2B0A E32D
Top Rainbowtie MadCatz 7B65270A E32A
Top Rat Tail MadCatz 9F8F6A99 E3DD
Top Runba's Tale MadCatz 71F1861E 0252
Top Rusty Spear MadCatz 950B4B8D C3AD
Top Rusty Sword MadCatz 85A85695 D1D8
Top Secret Books MadCatz 0F2C3702 F128
Top Silk Bloom MadCatz 8538D785 10A0
Top Silvril MadCatz F1C34A9D C3DF
Top Sketchbook MadCatz 0FAC3612 F158
Top Skull MadCatz 1FBDA61A 2250
Top Snake Shield MadCatz 8FBCF691 30D0
Top Spiritstone MadCatz F1E1469D C3DA
Top Sport Trophy MadCatz 6BC63A12 F15F
Top Sprinkler MadCatz 059A9A16 1055
Top Stasis Rope MadCatz 0F3CB702 3020
Top Stilpool Scroll MadCatz 1F9FAA1A 2255
Top Stolen Gil MadCatz 95B9C69D 02D0
Top Stormstone MadCatz 61C21A16 D15F
Top Stradivari MadCatz 9FAD6699 E3D8
Top Stuffed Bear MadCatz 9F0F6B89 E3AD
Top Telaq Flower MadCatz 05389706 1020
Top The Hero Gaol MadCatz 8F0E7B81 F1AD
Top Thunderstone MadCatz 61421B06 D12F
Top Tiger Hide MadCatz FBF5E699 22D2
Top Tonberry Lamp MadCatz 1F1FAB0A 2225
Top Topaz Armring MadCatz 61E01616 D15A
Top Tranquil Box MadCatz 0F9EBA12 3055
Top Trichord MadCatz 85285785 D1A8
Top Vermillion MadCatz 9539C78D 02A0
Top Water Sigil MadCatz 150B0B0E C32D
Top White Flowers MadCatz 951BCB8D 02A5
Top White Thread MadCatz EB74F781 30A2
Top Wind Sigil MadCatz 158B0A1E C35D
Top Wyrmstone MadCatz 61601706 D12A
Top Zodiac Orc MadCatz F1434B8D C3AF
Top 300 Missions Completed MadCatz 3FED9C8E 8A58 73544712 1132 514B0B18 027F 871547CD AC34 B6FE5AF4 BE41 E3C59688 C18A 63F7085E 8EC7 8D1967D8 EE30
Top Access Card Shop [Press Select+Down] MadCatz 3FC46A86 325C C0DB629D C143
Top Access Item Shop [Press Select+Right] MadCatz 34C048E2 1E5C C05B638D C133
Top Access Monster Bank[Press Select+Left] MadCatz 34C048E2 1E5C 405B230E C1B3
Top All Areas Freed MadCatz B645CDE9 053A 6961F71B E33A
Top All Clan Skills Maxed MadCatz ACC3F878 245D 7344C712 D13A
Top Clan Level Maxed MadCatz 048B18FA C4DD
Top Clear Mission MadCatz 5A8C68E6 3E5E C0796F8D C136 To Clear current mission, press Select+Up while 'Engage' is displayed. You'll be taken to the pub, leave pub and you'll be presented with the rewards.
Top Earn 50,000 AP MadCatz E3857D29 C16E D14AE0E1 3F1B
Top Earn 50,000 Gil MadCatz E3857D29 C16E AE0DDC8D 211C
Top Have All Monsters+Max Stats MadCatz C33E4394 D1B1 E3479B9D C1BF AD5A7301 B1B3 E3479B9D C1BF 2D5A2183 9137 E3479B9D C1BF 2DF23206 FA41 E3479B9D C1BF 366F817B 053D E3479B9D C1BF 2DF82C96 9A40 E3479B9D C1BF ADF86C14 9AC0 E3479B9D C1BF
Top Have Everything MadCatz BFC5C619 E15A 0D39761B 2112 DB9D4618 2050 0D39770B 2122
Top Infinite Clan Funds MadCatz 61E8BC56 9E5C 71E1AE4F CC58
Top Max Enemies Killed MadCatz 9C2B417C EE79
Top Maximum JP MadCatz C99B7A18 2055 E941B789 E3BA
Top Maximum Speed MadCatz C8BB78E8 2C55 E941B789 E3BA
Top No Battle Rules MadCatz D11B6319 C133 7344C712 D13A
Top No Cards MadCatz 420D95EB C5AA E941B789 E3BA
Top Quick Level Gain MadCatz B6D44460 1440 E941B789 E3BA
Top Win After 1st Attack MadCatz 78200FC3 F5AE AC42F1E1 35AB E3459789 C3BA 78200FD3 F5AE AC42F1E1 35AB E3459789 C3BA
Top [M] Must Be On MadCatz 924E62AB F33C 59CAE822 F30F EAE5BCE8 E5CE